09113241236 / 011-42433211 آدرس : مازندران ، قائمشهر ، شهرک صنعتی بشل ، فاز 2

محوطه کارخانه

محوطه کارخانه

بسته بندی محصولات

بسته بندی محصولات

محصولات

محصولات

کارخانه

کارخانه

انبار

انبار

مواد اولیه

مواد اولیه

ورق خام

ورق خام

خط تولید

خط تولید

خط تولید

خط تولید

محصولات

محصولات

خط تولید

خط تولید

خانه های ساحلی

خانه های ساحلی

پویاپلاست مازرون

  • 09113241236 / 011-42433211 آدرس : مازندران ، قائمشهر ، شهرک صنعتی بشل ، فاز 2
  • info@payaplast.com, sales@payaplast.com