09113241236 / 011-42433211 آدرس : مازندران ، قائمشهر ، شهرک صنعتی بشل ، فاز 2

خدمات پیام کوتاه

خدمات پیام کوتاه

بی شک ارسال پیام کوتاه با ویژگی های منحصر بفرد خود نقش بسزائی در ترویج و گسترش کسب و کارتان داشته و دارد.

 

 

بی شک ارسال پیام کوتاه با ویژگی های منحصر بفرد خود نقش بسزائی در ترویج و گسترش کسب و کارتان داشته و دارد.
از ویژگی های پیام کوتاه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
هزینه پایین تبلیغات پیامکی
سرعت عمل بالا
گسترش و فراگیری در سطوح مختلف اجتماع
بهترین شیوه تثبیت شعار تجاری کسب و کارتان
مدیریت زمان در تبلیغات

از موارد چشمگیر قابلیت های سامانه پیام کوتاه درنگاهی کلی و نسبت به شیوه های سنتی رایج، میتوان به حفظ محیط زیست و هزینه های مربوط به مرمت و بازسازی آن و جایگزینی مناسب برای تبلیغات کاغذی متداول دانست.پویاپلاست مازرون

  • 09113241236 / 011-42433211 آدرس : مازندران ، قائمشهر ، شهرک صنعتی بشل ، فاز 2
  • info@payaplast.com, sales@payaplast.com