09113241236 / 011-42433211 آدرس : مازندران ، قائمشهر ، شهرک صنعتی بشل ، فاز 2

ابزار پذیری بالا ، شکل پذیر بودن ورق و قابلیت پیچ خوری بالا

ابزار پذیری بالا ، شکل پذیر بودن ورق و قابلیت پیچ خوری بالا



پویاپلاست مازرون

  • 09113241236 / 011-42433211 آدرس : مازندران ، قائمشهر ، شهرک صنعتی بشل ، فاز 2
  • info@payaplast.com, sales@payaplast.com